Overslaan naar hoofdinhoud

Laten we Europa terug wild maken

Dit schatje is een Iberische lynx, Europa's meest bedreigde wilde kat, die probeert te overleven in de Portugese en Spaanse kurkeikbossen. Het gebruik van kurk uit deze bossen helpt bij het behoud van hun habitat, het voorkomt dat de bomen worden gekapt om wegen aan te leggen of voor intensieve landbouw. Daarnaast helpen fok- en beschermingsprogramma's de Iberische lynx te overleven.

Wij hebben toegezegd CBD HABITAT te steunen, een organisatie die acties onderneemt om het ecosysteem van de lynx te behouden. Uw aankopen hebben een directe impact op het Europese wild. Dus laat de lynx weer brullen!!! (Ze brullen eigenlijk niet, maar je snapt ons toch?)

Ernstig bedreigd

De kurkeikbossen vormen een van de meest diverse ecosystemen buiten het Amazonegebied of de regenwouden van Borneo, met honderden verschillende soorten zoals de Iberische wolf, de Spaanse keizer eagle en de Iberische lynx die dit ecosysteem hun thuis noemen. De Iberische lynx is de enige overgebleven wilde kat in Europa, en is afhankelijk van kurkbossen als schuilplaats en als jachtgebied.

Twee decennia geleden waren er nog minder dan 100 Iberische lynxen over, en de situatie was uiterst kritiek. Naar aanleiding van de kritiek lage aantallen en deels gefinancierd door de Europese Unie, werd het Lynx-programma opgestart, met als pijlers een fokprogramma en bescherming van de habitat.

Het fokprogramma

Het fokprogramma was aanvankelijk een noodstrategie, omgeven door onzekerheid. Wetenschappers hadden weinig kennis van de biologie van de lynx: zou het dier in staat zijn zich aan te passen en zich voort te planten in gevangenschap? En zo ja, zou een in gevangenschap gefokte lynx in het wild kunnen overleven?

Achteraf gezien hadden biologen weinig te vrezen. Na de invoering van het programma overtrof het aantal welpen al snel de capaciteit van de faciliteiten, en er werden meer centra geopend om de dieren te huisvesten. In de loop der jaren werden bijna 500 lynxen geboren in vijf fokcentra in Spanje en Portugal: El Acebuche, La Olivilla, Silves, Zarza de Granadilla en Zoobotánico de Jerez. Het is een indrukwekkend succesverhaal.

Vermindering van bedreigingen

Het fokprogramma was nog maar het begin en er staan nog heel wat hinderpalen in de weg voor de Iberische lynx. Deze bedreigingen omvatten het verlies van habitats, een afnemende voedselbron, stroperij en aanrijdingen met auto's.

Ten eerste zijn konijnen het favoriete voedsel van de Iberische lynx, maar de konijnenpopulaties zijn door epidemieën teruggelopen, wat op zijn beurt een negatief effect heeft gehad op de populatie van de lynx.

De instandhouding van het mediterrane kreupelhout is, naast de toename van het aantal konijnen, van cruciaal belang geweest voor het behoud van de lynx en zal dat ook in de toekomst blijven.

Laat een reactie achter